מהמדיה

רבים וטובים משבחים את היין שלנו 'יקב שטרן'.
מובאות כאן לפניכם ביקורות של טובי המבקרים, הנחשבים בארץ; וכתבות של כתבי יין וטועמים רבים, אשר מצאו את המפגש עם 'יקב שטרן' מרענן ומבטיח במיוחד.